Köszöntjük weblapunkon!

Tisztelt Látogatók!

Szita KárolyA korábbi évtizedekben, vagy akár évszázadokban az ember gyakran alárendelte környezeti értékeit gazdasági törekvéseinek. Földünkön egyre kevesebb a tiszta, élhető környezet, s éppen ezért mára megkerülhetetlenné vált az olyan programok kidolgozása és végrehajtása, amelyek az eredeti, természetes állapot visszaállítását és egy új, hosszú távon is fenntartható, környezetünket megóvó rendszer bevezetését tűzik ki célul.

Úgy döntött Kaposvár is, hogy a Kapos menti településekkel összefog és együttesen tesz a környezet megóvásáért. Az elmúlt hónapokban 28 korszerűtlen hulladéklerakót rekultiváltunk, megakadályozva ezzel, hogy veszélyes anyagok jussanak a talajba, majd vizeinkbe.

Most pedig megkezdjük annak a négymilliárd forintos hulladékgazdálkodási programnak a kivitelezését, melynek keretében megépül egy korszerű hulladékfeldolgozó központ is. A jövőben nagyobb hatékonysággal, az újrahasznosítást szem előtt tartva fogjuk ártalmatlanítani a településeinken keletkező hulladékot. Ezt nemcsak a környezetünk védelme miatt tesszük, hanem gazdasági megfontolásból is: a beruházás haszna hosszú távon a háztartások szemétszállításra fordított kiadásaiban is jelentkezni fog.

Kaposvár stratégiai célja a közszolgáltatások terén, hogy a lehető legjobb minőség megtartása mellett a legolcsóbb árakat biztosíthassa. Hitem szerint tulajdonosként ez nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is, ha felelősséget érez azokért, akik otthonuknak tartják a várost.

Meggyőződésem, hogy programunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy napról napra egy tisztább, egészségesebb, zöldebb élőhellyé váljon otthonunk!

Tisztelettel:

Szita Károly elnök

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

Tisztelt Olvasó!

Mark Stevenson angol jövőkutató írta egy helyütt: "A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog. Az a helytelen, ha nem kezdünk vele semmit."ezen elv alapján kezdtünk el dolgozni, és összeállítani egy komplex hulladékgazdálkodási rendszert.

Amikor a hulladékgazdálkodásról beszélünk, sokan még mindig arra gondolnak, hogy építeni kell egy lerakót, majd az összegyűjtött hulladékot odahordani. Közös felelősségünk, hogy ennél jóval átgondoltabban cselekedjünk. Elsőként azzal kell foglalkoznunk, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. S ehhez mindenki hozzájárulhat akár azzal is, ha vásárlás közben olyan terméket választ, amellyel kevesebb csomagolóanyagot fog kidobni. Különbséget kell tennünk a szemét és hulladék között is, mert utóbbi továbbhasználható, újrahasznosítható, sőt energiaként is felhasználható anyag.

Tudjuk, hogy ennek megértése, elfogadása, a vásárlási szokások átrendezése hatalmas kihívás. Ezért jött létre 2005-ben a 118 tagönkormányzatot magában foglaló, három megyén keresztül átnyúló Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás, s ezért vágtunk bele egy korszerű, 5,6 milliárd forint értékű hulladékgazdálkodási rendszer kialakításába.

Ennek keretében három hulladékudvart, újrahasználati központokat építünk, ahol térítésmentesen leadhatók a megunt, de még használható, működőképes tárgyak. XXI. századi hulladékkezelési technológiát valósítunk meg szelektív válogatócsarnokkal, komposztáló térrel, mechanikai hulladékválogatóval, melyből kikerülő anyag egy része lerakása, másik része energetikai hasznosításra kerül továbbításra. A kivitelezés során arra is odafigyelünk, hogy a lakosság minden információhoz hozzájusson.

Célunk, hogy minél szélesebb társadalmi körben, különböző generációk elérésével tudatosítsuk a környezetünkért felelősséget vállaló viselkedés szükségességét. Törekedünk a gazdasági élet szereplői között a hulladékszegény technológiák alkalmazásának népszerűsítésére, a lakosság körében pedig arra, hogy fajtánként elkülönítve gyűjtsék otthon a keletkező hulladékot.

Elkötelezettek vagyunk, mert környezetünk jövője függ attól, miként kezeljük az általunk termelt hulladékot.

Remélem, Ön támogatja céljainkat!

Tisztelettel:

Kovács Katalin társulás vezető

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Utolsó frissítés: 2013-09-25

Hasznos tudnivalók!

December 1-jétől változik a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételének rendje

Több mint 7700 szelektív hulladékgyűjtő edény már gazdára talált Kaposváron. A város családi házas és zártkerti övezeteiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a december 14-i hétvégén kezdődik.

Gyűjtsön szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször találkozunk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával.

A projekt adatai

Közérdekű tudnivalók

Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A célok és az elérésükhöz vezető út

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen tevékenysége két fő irányban, két programban mozog. Az első a 2011-ben már megvalósítási szakaszba jutott Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program, a másik a jelen kiírás tárgyát képező Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.

A Társulás települései

Korunk egyik legégetőbb, leginkább megoldásra váró kérdése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témaköre. A projekt területén, a Dél-Dunántúli régióban három nagyobb hulladékgazdálkodási program működik, ezek szinte az egész térséget lefedik.

A térség kommunális hulladékainak kezelése

A mintegy 154.000 lakost magába foglaló társulási területen a települési szilárdhulladékok begyűjtését, kezelését jelenleg egyetlen közszolgáltató, a KVG Zrt. végzi.

Ajánlattételi felhívás

Helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban

Feltételes ajánlattételi felhívás

(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)