Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként « vissza

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel.

Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül

Gyűjtés a családi házas övezetekben

• Csomagolási hulladékok házhoz menő gyűjtése.

• A háztartások elé kirakott, átlátszó zsákokban szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékokat közszolgáltató havi egy alkalommal a háztartások elől elszállítja.

• Komposztládák bevezetése
     - A program keretében, központi területeken 2800 db komposztláda kerül kihelyezésre, a lakosság a háztartásokban keletkező növényi eredetű hulladékot ebben komposztálhatja, majd a kész komposztot saját kertjében felhasználhatja.

• Szelektív gyűjtőpontok az üveghulladék gyűjtésére.

• Kommunális hulladék elszállítása
     - A vegyes hulladék a központ hulladékválogatójába kerül, itt történik meg a még hasznosítható frakciók kiválogatása (fém hulladék, magas energiatartalmú, hasznosítható hulladék).

• Lomtalanítási akciók
     - A lakosság által már jól ismert és kihasznált lomtalanítási akciók során közszolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, nem építési eredetű (inert) hulladékot. Ugyanakkor a lakosságnak lehetősége nyílik az év bármely napján hulladékudvarokba ezeket a hulladékokat beszállítani, ahol azokat bizonyos mennyiségig díjtalanul átveszik.

• Zöldhulladék elszállítása tavasszal és ősszel a metszési időszakban
     - A nagyobb ágakat a lakosság aprítás nélkül nem tudja komposztálni, ezért elszállításuk e két időszakban indokolt.

Gyűjtés a belvárosi és lakótelepi területeken

• Csomagolási hulladékok gyűjtőpontos gyűjtése
     - A már jól ismert szelektív gyűjtőszigeteken történik a szelektált frakciók: papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtése, a közszolgáltató kéthetente (szükség szerint gyakrabban) elszállítja. Új elem, hogy a ráhordási távolság 50 méter alá csökken.

• Vegyes kommunális hulladék elszállítása
     - A vegyes hulladék a központ hulladékválogatójába kerül, itt történik meg a még hasznosítható frakciók kiválogatása, így a fém hulladéké és a növényi eredetű szerves hulladékoké is.

• Lomtalanítási akciók.

Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén kívül

• Csomagolási hulladékok gyűjtőpontos gyűjtése
     - A már jól ismert szelektív gyűjtőszigetekben történik a szelektált frakciók: papír, műanyag és üveg hulladékok gyűjtése, a közszolgáltató kéthetente (szükség szerint gyakrabban) elszállítja. Új elem, hogy a ráhordási távolság 50 méter alá csökken.

• Komposztládák bevezetése
     - A program keretében, a peremhelyzetű területeken 8700 db komposztláda kerül kihelyezésre, a lakosság a háztartásokban keletkező növényi eredetű hulladékot ebben komposztálhatja.

• Vegyes kommunális hulladék elszállítása
     - A vegyes hulladék a központ hulladékválogatójába kerül, itt történik meg a még hasznosítható frakciók kiválogatása, így a fém hulladéké is.

• Lomtalanítási akciók.

• A nagyobb méretű zöldhulladék elszállítása tavasszal és ősszel a metszési időszakban.

• A vegyesen gyűjtött hulladékok kivétel nélkül bekerülnek a központ területén lévő válogatóműbe, ahol a hasznosítható hulladékokat kiemelik, bálázzák vagy komposztálják, s így a keletkező hulladékok töredéke kerül csak lerakásra.

Közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés

A gyűjtés módszere nem változik a projekt előtti állapothoz képest, a projekt erőforrásait nem veszik igénybe.

Utolsó frissítés: 2015-05-27

Hasznos tudnivalók!

December 1-jétől változik a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételének rendje

Több mint 7700 szelektív hulladékgyűjtő edény már gazdára talált Kaposváron. A város családi házas és zártkerti övezeteiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a december 14-i hétvégén kezdődik.

Gyűjtsön szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször találkozunk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával.

A projekt adatai

Közérdekű tudnivalók

Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A célok és az elérésükhöz vezető út

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen tevékenysége két fő irányban, két programban mozog. Az első a 2011-ben már megvalósítási szakaszba jutott Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program, a másik a jelen kiírás tárgyát képező Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.

A Társulás települései

Korunk egyik legégetőbb, leginkább megoldásra váró kérdése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témaköre. A projekt területén, a Dél-Dunántúli régióban három nagyobb hulladékgazdálkodási program működik, ezek szinte az egész térséget lefedik.

A térség kommunális hulladékainak kezelése

A mintegy 154.000 lakost magába foglaló társulási területen a települési szilárdhulladékok begyűjtését, kezelését jelenleg egyetlen közszolgáltató, a KVG Zrt. végzi.

Ajánlattételi felhívás

Helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban

Feltételes ajánlattételi felhívás

(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)