Aktuális

KUKAkultTÚRA

Hulladékkezelők nyílt napja

KUKAkulTÚRA

 

Rajtra kész az új hulladékkezelési rendszer

Tisztelt Lakosság!

Amint arról már előző két számunkból és a helyi sajtóból értesülhettek, hamarosan gyökeres változás következik be a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 118 településének hulladékgazdálkodásában. Az új rendszernek három alappillére lesz: az egyik, a Kaposvár határában, a 61-es út mentén megépített, új hulladékkezelő központ, a másik kettő pedig, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a házi komposztálás bevezetése.
Mostanáig, a háztartások kommunális hulladékát a közszolgáltató a kaposvári Nádasdi utcai hulladéklerakóba szállította, ahol azt egyszerűen csak lerakta. E válogatás nélkül lerakott hulladék az évek során komoly szeméthegyekké nőtt, csúfítva és szennyezve környezetünket. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az európai uniós előírásoknak, és a hazai jogszabályi kötelezettségének eleget téve, október közepétől az eddigi rendszert gyökeresen megváltoztatja.
Kaposvár közelében, a 61-es út mellé, mintegy hatmilliárd forintból, korszerű technológiával felszerelt hulladékkezelő telepet építettünk, melynek gépsorai alkalmasak arra, hogy a beszállított hulladékból a még hasznosítható frakciókat kiválogassák. A hulladék érték! Mindazt, ami még használható, a válogatást követően újrahasznosításra vagy energetikai hasznosításra tovább értékesítjük. Hulladékkezelő telepünk részeként épített – korszerű szigeteléssel és monitoring rendszerrel ellátott – hulladéklerakónkba így már valóban csak az értéktelen, újrahasznosításra alkalmatlan szemetet rakjuk majd le, mely a válogatásnak köszönhetően töredéke lesz az eddigi mennyiségnek. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy új rendszerünkben nem lesz drágább a szemétszállítás, vagyis Önök áremelés nélkül jutnak magasabb színvonalú szolgáltatáshoz.
Új rendszerünk azonban csak akkor tud hatékony lenni, ha Önök is segítenek ebben! Meg kell tanulniuk szelektíven gyűjteni háztartásuk hulladékait! A már jól ismert hulladékgyűjtő szigetek szerepét – az üveggyűjtők kivételével – átveszik a kék színű, szelektív hulladékgyűjtő edények. Családi házaknál 110 literes kukák, társasházaknál 700 vagy 1100 literes konténerek. Az edényeket október folyamán ingyenesen szállítjuk le háztartásaikba.
Családi házas övezetekben, azok számára, akik vállalják a házi komposztálást – szintén ingyenesen – komposztáló edényeket biztosítunk.
Nagy változásoknak nézünk tehát elébe. Jelen kiadványunk azt a célt szolgálja, hogy Önök minél pontosabb ismeretekhez jussanak az új rendszerről. Kérjük, forgassák érdeklődéssel, legyenek részesei és élvezői annak a környezetvédelmi erőfeszítésnek, melyet évek óta folytatunk azért, hogy jól működő hulladékgazdálkodásról beszélhessünk a Kapos mentén.

Utolsó frissítés: 2016-04-06

Hasznos tudnivalók!

December 1-jétől változik a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételének rendje

Több mint 7700 szelektív hulladékgyűjtő edény már gazdára talált Kaposváron. A város családi házas és zártkerti övezeteiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a december 14-i hétvégén kezdődik.

Gyűjtsön szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször találkozunk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával.

A projekt adatai

Közérdekű tudnivalók

Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A célok és az elérésükhöz vezető út

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen tevékenysége két fő irányban, két programban mozog. Az első a 2011-ben már megvalósítási szakaszba jutott Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program, a másik a jelen kiírás tárgyát képező Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.

A Társulás települései

Korunk egyik legégetőbb, leginkább megoldásra váró kérdése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témaköre. A projekt területén, a Dél-Dunántúli régióban három nagyobb hulladékgazdálkodási program működik, ezek szinte az egész térséget lefedik.

A térség kommunális hulladékainak kezelése

A mintegy 154.000 lakost magába foglaló társulási területen a települési szilárdhulladékok begyűjtését, kezelését jelenleg egyetlen közszolgáltató, a KVG Zrt. végzi.

Ajánlattételi felhívás

Helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban

Feltételes ajánlattételi felhívás

(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)