Amit az új rendszerről tudni kell

Hogyan változik a hulladékelszállítás az új hulladékgazdálkodási rendszerben?

Családi házas övezetekben:

  • Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (műanyag, papír, fém, üveg) házhoz menő begyűjtése:

A szelektíven gyűjtött hulladékokat a közszolgáltató tervezetten heti egy alkalommal a háztartások elől – erre a célra ingyenesen kiosztott gyűjtőedényekből – elszállítja, a hulladékkezelő telepen történő kézi utóválogatást követően bálázzák, majd újrahasznosításra kerül.

  • Komposztládák bevezetése:

Azon háztartások számára, melyek élnek a lehetőséggel – ingyenesen – 11.500 db komposztláda kerül kihelyezésre, a lakosság a háztartásokban keletkező növényi eredetű hulladékot ebben komposztálhatja, majd a kész komposztot saját kertjében felhasználhatja.

  • Kommunális hulladék elszállítása:

A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot közszolgáltató a szokásos módon, a szokásos hulladékgyűjtő edényben gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből még kiválogatják a még hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják.

Társasházas övezetekben:

  • Szelektíven gyűjtött hulladékok gyűjtőpontos gyűjtése:

A papír, a műanyag és az üveg hulladékok gyűjtése a már jól ismert gyűjtőszigeteken történik majd, melyet a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal elszállít. Új elem, hogy minden társasház 50 méteren belüli körzetében lesz gyűjtősziget.  

  • Kommunális hulladék elszállítása:

A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot közszolgáltató a szokásos módon, a szokásos hulladékgyűjtő edényben gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből még kiválogatják a még hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják.

Zöldhulladék elszállítása:
A tavaszi és őszi metszési időszakokban, a nagyobb mennyiségű zöldhulladék elszállítása továbbra is a szokásos módon történik majd.
A zöldhulladék a hulladékkezelő telepen komposztálásra, majd a komposzt értékesítésre kerül.

Lomtalanítási akciók:
Évente egyszer a közszolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, nem építési eredetű (inert) hulladékot. Ugyanakkor a lakosságnak lehetősége nyílik az év bármely napján az általa feleslegesnek ítélt tárgyait, illetve veszélyes hulladékait a társulás három hulladékudvarának valamelyikébe (Kaposvár, Hőgyész, Nagybajom) ingyenesen beszállítani.

 

Utolsó frissítés: 2016-01-14

Hasznos tudnivalók!

December 1-jétől változik a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételének rendje

Több mint 7700 szelektív hulladékgyűjtő edény már gazdára talált Kaposváron. A város családi házas és zártkerti övezeteiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a december 14-i hétvégén kezdődik.

Gyűjtsön szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször találkozunk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával.

A projekt adatai

Közérdekű tudnivalók

Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A célok és az elérésükhöz vezető út

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen tevékenysége két fő irányban, két programban mozog. Az első a 2011-ben már megvalósítási szakaszba jutott Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program, a másik a jelen kiírás tárgyát képező Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.

A Társulás települései

Korunk egyik legégetőbb, leginkább megoldásra váró kérdése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témaköre. A projekt területén, a Dél-Dunántúli régióban három nagyobb hulladékgazdálkodási program működik, ezek szinte az egész térséget lefedik.

A térség kommunális hulladékainak kezelése

A mintegy 154.000 lakost magába foglaló társulási területen a települési szilárdhulladékok begyűjtését, kezelését jelenleg egyetlen közszolgáltató, a KVG Zrt. végzi.

Ajánlattételi felhívás

Helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban

Feltételes ajánlattételi felhívás

(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)