Hulladékudvarok

Tisztelt Lakosság!

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program megvalósításakor a hulladékgazdálkodás minden területére gondoltunk. A hulladék képződésének megelőzése az egyik legfontosabb pillére a hulladékgazdálkodásnak. A második fontos lépcső a hulladék újrahasznosítása, főleg anyagában történő hasznosítása. A projekt keretén belül megoldottuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a vegyesen gyűjtött hulladékot tovább válogatjuk.
Mi a teendőnk a nagydarabos hulladékkal, vagyis az év közben keletkező limlommal? Hova tegyük a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat? Ezek számára külön begyűjtőpontokat alakítottunk ki. A begyűjtő helyeket hulladékudvarnak hívjuk. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén három hulladékudvar került kialakításra, melyek 2016. január 1-től állnak a lakosság rendelkezésére.

A hulladékudvarok helyszínei:

A hulladékudvarok helyszíneit a Társulás területén úgy osztottuk el, hogy az mindenki számára könnyen elérhető legyen, így Kaposváron, Nagybajomban és Hőgyészen.

Miért jó a hulladékudvar?

A három hulladékudvar célja, hogy azon hulladéktípusokat (veszélyes hulladékokat, lomokat), melyeket közszolgáltató a kommunális hulladékbegyűjtés során nem szállít el, a lakosság ingyenesen beszállíthassa. Idetartoznak a veszélyes vegyi és elektronikai hulladékok, a gumiabroncsok, az olajos műanyag-, üveg-, fém- és textilhulladékok. Ugyanakkor nem egyszerűen hulladékudvarok, hanem egyben újrahasználati központok is.
Azért újrahasználati központok is, hogy önök, a lakosság, idehozhatják azokat a feleslegessé vált ruhaneműket, bútorokat, használati eszközöket és tárgyakat, amik mások számára még értékesek, használhatók lehetnek. Ha van egy még működő rádiójuk, tévéjük, bármilyen elektronikai cikkük vagy használható bútordarabjuk, azt behozhatják ezekbe a központokba. Bizonyos felgyülemlett mennyiség után ezt a Társulás szociális alapon osztja majd szét a rászorulóknak.

A hulladékudvarba csak egymástól külön gyűjtve szállíthatók be:

  • A háztartásokban valamely okból nagyobb mennyiségben felgyülemlett másodnyersanyagok: papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladék, illetve gumiabroncs.
  • Lakossági veszélyes hulladékok: háztartási berendezés, elektronikai hulladék, szárazelem, akkumulátor, festék- vagy lakkmaradék, olaj vagy sütőzsiradék, növényvédőszer-maradék, fénycső, izzó, fáradt olaj és veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyagok.
  • Építési és bontási hulladékok, háztartási lom.
Utolsó frissítés: 2016-01-27

Hasznos tudnivalók!

December 1-jétől változik a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételének rendje

Több mint 7700 szelektív hulladékgyűjtő edény már gazdára talált Kaposváron. A város családi házas és zártkerti övezeteiben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a december 14-i hétvégén kezdődik.

Gyűjtsön szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször találkozunk a szelektív hulladékgyűjtés fogalmával.

A projekt adatai

Közérdekű tudnivalók

Hulladékgazdálkodási módszerek célcsoportonként

A projekt során megvalósításra kerülő új hulladékgyűjtő rendszer a következők szerint épül fel. Lakosságtól történő hulladékgyűjtés a hulladékkezelő 30 km-es körzetén belül, illetve azon kívül, továbbá a közintézményektől (oktatás, egészségügy, közhivatalok) és a gazdasági élet szereplőitől történő hulladékgyűjtés.

A célok és az elérésükhöz vezető út

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen tevékenysége két fő irányban, két programban mozog. Az első a 2011-ben már megvalósítási szakaszba jutott Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program, a másik a jelen kiírás tárgyát képező Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.

A Társulás települései

Korunk egyik legégetőbb, leginkább megoldásra váró kérdése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témaköre. A projekt területén, a Dél-Dunántúli régióban három nagyobb hulladékgazdálkodási program működik, ezek szinte az egész térséget lefedik.

A térség kommunális hulladékainak kezelése

A mintegy 154.000 lakost magába foglaló társulási területen a települési szilárdhulladékok begyűjtését, kezelését jelenleg egyetlen közszolgáltató, a KVG Zrt. végzi.

Ajánlattételi felhívás

Helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban

Feltételes ajánlattételi felhívás

(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)

Ajánlattételi felhívás (rekultiváció)